Volajte aj cez sviatky a víkendy: +421 902 255 598

Zásady ochrany osobných údajov

Refal.sk

Cookies

Viac info o cookies na tomto webe + nastavenia cookies nájdete na stránke:

Ako chránime vaše osobné údaje, a ako používame cookies

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť REFAL PLOŠINY, s.r.o. (ďalej len “REFAL”), ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “nariadenie GDPR”) ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webovej stránky.
Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania spoločnosťou REFAL,prípadne objednávateľom webovej stránky (ďalej len “klient”).

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť REFAL sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby klientovi, prípadne údaje, ku ktorých zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ webovej stránky svoj dobrovoľný a preukázateľný súhlas.

Používaním webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú automaticky na serveroch spoločnosti REFAL, prípadne na serveroch tretích strán. Účelom spracovania takto získaných údajov je správa systému, zabezpečenie funkčnosti niektorých funkcionalít webu (napríklad e-mailový formulár) a zabezpečenie štatistík návštevnosti webovej stránky pre klienta. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov webovej stránky na účely jej zlepšovania.

V prípade, že používateľ webovej stránky poskytne klientovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (napríklad potvrdením súhlasu prostredníctvom e-mailového formulára), klient môže so získanými údajmi ďalej pracovať. Spoločnosť REFAL neručí za to, či spracovanie osobných údajov používateľov klientom vyhovuje platnej legislatíve. Spoločnosť REFAL môže zabezpečovať klientovi ďalšie služby v oblasti priameho marketingu, ak sa na tom klient a REFAL vzájomne dohodli. Spoločnosť REFAL sa zaväzuje, že nebude využívať a spracovávať osobné údaje používateľov v rozsahu väčšom ako je nevyhnutné pre doručenie služby klientovi.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami budú zverejnené na tejto stránke.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť REFAL sa zaväzuje, že bude uchovávať osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti REFAL a zmluvní partneri, ktorí poskytujú služby klientom v
mene spoločnosti REFAL sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, pričom zverejnené údaje nesmú využívať na žiadny iný účel ako nevyhnutne potrebný k poskytnutiu služby klientovi. Spoločnosť REFAL využíva v niektorých prípadoch nástroje tretích strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

4. Súbory cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia. Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

4.1 Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve webovej stránky nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky
optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili váš užívateľský zážitok.

4.2 Aké druhy cookies používame?

Nevyhnutné cookies – nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Analytické cookies – pri prezeraní tejto webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do analytických nástrojov (Google Analytics a iné), kde sa zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky. Ak používateľ nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej stránky, v nastaveniach cookies má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies – pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve
vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne pre potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies – zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad
Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných cookies pre lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných
reklám.

4.3 Je používanie cookies bezpečné?

Súbory cookies používa väčšina webových lokalít a ich používanie je pri rešpektovaní platnej legislatívy absolútne bezpečné. K dátam uvedených v súboroch cookies má prístup jedine prevádzkovateľ webovej stránky (spoločnosť REFAL), klient a poskytovatelia externých nástrojov nevyhnutých k správnemu fungovaniu webovej stránky. Pri výrobe a
správe webovej stránky sú používané výhradne také nástroje, ktorých autor, prípadne sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

4.4 Mám možnosť vypnúť, prípadne vymazať všetky cookies?

Áno, súbory cookies môžete úplne zakázať, prípadne vymazať históriu cookies priamo vo vašom internetovom prehliadači.

Cookies na webstránke Refal.sk môžete spravovať na našej stránke, stačí kliknúť: NASTAVENIA COOKIES.

Majte prosím na zreteli, že plná funkcionalita tejto stránky nebude dostupná, keď budú cookies zakázané. Odporúčame vám ponechať cookies zapnuté.

BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRIVACY POLICY)

V spoločnosti REFAL PLOŠINY, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) chápeme informácie ako náš dôležitý majetok, ktorý riadime v súlade s prijatou stratégiou, ktorá je postavená na troch základných pilieroch: ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách. Uplatňovaný systém bezpečnostnej politiky zohľadňuje všetky požiadavky na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.

Základy politiky ochrany osobných údajov

1. Spoločnosť pri zhromažďovaní osobných údajov jasne, čestne a transparentne informuje o charaktere zhromažďovaných osobných údajov a na aký účel ich mieni používať. Používanie osobných údajov spoločnosťou na iný než na začiatku oznámený účel nie je schválené bez poskytnutia primeraných informácií dotknutým jednotlivcom a, ak je to možné, spoločnosti musí byť udelený súhlas na určené použitie. Spoločnosť má vo všeobecnosti oprávnenie používať osobné údaje na sekundárne účely pri implementovaní vnútorných kontrol a auditov a pri dodržaní svojich zákonných povinností.

2. Spoločnosť osobné údaje zhromažďuje a spracováva do rozsahu udeleného platného a informovaného súhlasu alebo ak to vyžadujú legitímne firemné záujmy spoločnosti, ako je uzavretie alebo výkon zmluvy, realizácia zmluvných záväzkov a dodržanie zákonných
záväzkov.

3. Akýkoľvek súhlas jednotlivca na zhromažďovanie a používanie jeho osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a na základe jasných informácií spoločnosti o určenom používaní údajov. Jednotlivec môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez nenáležitých komplikácií. Dátum, obsah a platnosť takéhoto súhlasu musia byť vždy zdokumentované.

4. Spoločnosť zhromažďuje a uchováva minimálny objem osobných údajov potrebných na určený počiatočný účel, na ktorý sa údaje používajú, a zabezpečuje, že osobné údaje v jej držbe zostanú vždy relevantné a primerané určenému účelu. Spoločnosť bude uchovávať všetky údaje v aktuálnom stave a v prípade potreby zabezpečí ich opravu.

5. Spoločnosť osobné údaje uchováva len na čas potrebný pre určený účel. Konkrétne politiky uchovávania údajov zadefinujú čas, po uplynutí ktorého bude potrebné takéto údaje odstrániť, zničiť alebo anonymizovať.

6. Reagujeme na všetky žiadosti alebo sťažnosti jednotlivcov súvisiace s ich osobnými údajmi.

7. Spoločnosť uznáva, že niektoré kategórie osobných údajov sú citlivé a vyžadujú vyšší stupeň ochrany. Citlivé osobné údaje zahŕňajú informácie týkajúce sa zdravotného stavu osoby, biometrické a genetické údaje, záznamy v registri trestov a všetky ďalšie informácie špecificky chránené platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť takéto citlivé osobné údaje zhromažďuje a spracováva, len ak je to nevyhnutne potrebné v rámci jednej z nasledujúcich okolností:

a) jednotlivec udelil výslovný súhlas;
b) používanie je pre spoločnosť nevyhnutné na dodržanie zákonov o zamestnanosti alebo iných zákonných povinností.

8. Spoločnosť zavádza primerané opatrenia zabezpečenia s cieľom zaistiť dôvernosť, integritu a dostupnosť osobných údajov a zabrániť riziku neoprávneného alebo nezákonného prístupu, úpravy, zničenia či zverejnenia takýchto údajov. Tieto opatrenia na ochranu sú založené na posúdení vplyvu pri zohľadnení ohrozenia jednotlivca v súvislosti s konkrétnymi osobnými údajmi uchovávanými spoločnosťou. Tieto opatrenia zahŕňajú opatrenia zabezpečenia a organizačné opatrenia prispôsobené typu spracovávania a charakteru chránených údajov.

9. Spoločnosť bude jednotlivcov promptne informovať o akomkoľvek narušení osobných údajov, ktoré obsahovalo ich osobné údaje, a takýto incident oznámi príslušným úradom podľa platných zákonov.

10. Spoločnosť obmedzuje prístup k osobným údajom len pre tých zamestnancov alebo dodávateľov, ktorí musia vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s takýmito údajmi. Aplikuje sa primeraná informovanosť, školenie a záväzky zachovania dôvernosti s cieľom zaistiť, že osobné údaje nebudú zdieľané ani zverejnené neoprávneným osobám vrátane akýchkoľvek ďalších zamestnancov spoločnosti, ktorí nepotrebujú prístup k osobným údajom.

V Košiciach, dňa 1.6.2018
Ing. Peter Bretz
Konateľ

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

Milí uchádzači, teší nás, že máte záujem pracovať pre našu spoločnosť REFAL PLOŠINY, s.r.o..

S tým je však spojené aj spracúvanie Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na refal@refal.sk alebo písomne na
adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:
REFAL PLOŠINY S.R.O.
Člnková 2469/38, Košice 04001
IČO: 46654551
Kontakt na prevádzkovateľa: + 421 907575230, refal@refal.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby v rámci výberového konania vykonal opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy (resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) s Vami, aby
splnil svoje zákonné povinnosti.
V prípade, že ste prevádzkovateľovi udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu, ku ktorým ste tento súhlas udelili a len na účel uvedený v tomto súhlase. O uchádzačoch o zamestnanie prevádzkovateľ spracúva najmä
nasledovné kategórie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu:

a) Základné identifikačné údaje: Základné identifikačné údaje sú napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydlisko, štátne občianstvo.
b) Kontaktné údaje: Kontaktnými údajmi sú napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa.
c) Sociodemografické údaje: Medzi tieto informácie patria napríklad vek, pohlavie a získané vzdelanie.
d) Údaje týkajúce sa Vašich pracovných skúseností: Medzi tieto údaje patria napríklad údaje o Vašej pracovnej funkcii, Vašich pracovných skúsenostiach a o absolvovaných školeniach.
e) Údaje v rozsahu životopisu a motivačného listu

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

S Vaším súhlasom:

V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov od doručenia Vašej žiadosti o zamestnanie. Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel sú úplne dobrovoľné.

Bez Vášho súhlasu, keď je spracúvanie nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy:

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely uskutočnenia výberového konania, vrátane pohovorov a rokovaní o obsahu Vašej pracovnej zmluvy (príp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).

Bez Vášho súhlasu, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe požiadaviek, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účel splnenia zákonných povinností v
rámci predzmluvných vzťahov, napr. povinnosť oboznámiť Vás s právami a povinnosťami, ktoré pre Vás vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých máte prácu vykonávať.

Bez Vášho súhlasu

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri vymáhaní právnych nárokov, kedy oprávneným záujmom prevádzkovateľa je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov spoločnosti.

Ako môžete odvolať svoj súhlas

Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať na refal@refal.sk alebo písomnou formou zaslanou do sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Kategória príjemcov:

– orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní
– a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu. V prípade úspešného uchádzača o zamestnanie prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po skončení výberového konania do dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve (dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) ako deň nástupu do práce, prípadne do dňa účinnosti dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Po tomto dni prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako zamestnanca na účely plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

V prípade, ak ste prevádzkovateľovi udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel: vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 12 mesiacov od skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu za predpokladu, že
Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte skôr.

Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených dôb, ak je ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha alebo je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosti.

Prevádzkovateľ aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že po tom, čo uplynie doba, počas ktorej je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje, osobné údaje sa anonymizujú, resp. vymažú z databáz a informačných systémov prevádzkovateľa.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa www.refal.sk ste oprávnený si u prevádzkovateľa uplatniť:

– Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
– Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
– Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme
tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
– Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
– Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
nepotrebujeme využívať.
– Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo
na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
– Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
– Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby
spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej
žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
– Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Platné od: 20.2.2023.